Ding دینگ! زنگ هوشمند

توضیحات محصول:

با زنگ هوشمند “دینگ” حواستان بیشتر به خانه خود باشد. حالا هرجای خانه که باشید، یا حتی بیرون از خانه صدای زنگ را خواهید شنید. از طریق اپلیکیشن این محصول هر زمان کسی زنگ خانه را بزند متوجه می‌شوید و حتی می‌توانید از راه دور پاسخ مراجعه‌کننده را بدهید.