Kevo Convert قفل هوشمند

توضیحات محصول:

با کیت قفل هوشمند “Kevo Convert” از خانه خود حفاظت کنید. به‌سادگی نصب‌شده و جایگزین قفل سابقتان می‌شود. با استفاده از آن می‌توانید از هرکجا که هستید مراقب امنیت خانه و خانواده خود باشید. این قفل با استفاده از یک اپلیکیشن و از طریق گوشی هوشمند کنترل می‌شود.