Kuna یک چراغ برای حفظ امنیت!

توضیحات محصول:

این محصول در ظاهر یک چراغ عادی برای محوطه بیرونی خانه است، اما در اصل یک دوربین هوشمند وای فای در آن نهفته شده! این دوربین نزدیک شدن هر شخصی را به درب‌های ورودی منزل متوجه شده و با ارسال پیام هشدار و تصاویر مربوط، آگاهتان می‌کند.
با دیدن آنچه بیرون از خانه در جریان است می‌توانید آسوده‌خاطر دور از منزل سر کنید.