Melon

دسته:

توضیحات محصول:

با کارکرد ذهن خود بیشتر آشنا شوید! هدبند ملون به همراه یک اپلیکیشن، کارکرد ذهنی شما را در طول فعالیت‌های مختلف برداشت و بررسی می‌کند. با درک بهتر و شناخت خود می‌توانید بهتر بیاموزید.